Dersom du gjennom en risikovurdering, slår ut på behov for krefttesting av lunger, vil ScreenCancer være behjelpelig med å lose deg inn til det nærmeste røntgeninstitutt, for å få gjennomført undersøkelsen lavdose CT. Dette er en enkel og smertefri undersøkelse.

Lavdose CT er en rask undersøkelse som vanligvis tar under 10 minutter, men selve tolkingen av bildene er en mer omfattende jobb, så du må beregne noen dagers ventetid før du får ditt svar.

Du kan lese mer om funn av lungekreft via lavdose CT, i denne artikkelen delt fra UIO, Universitetet i Oslo: apollon.

 

CT står for computertomografi. I maskinen lages det snittbilder av kroppen din, og til sammen får røntgenlegen god oversikt over dine indre organer.

I en CT-maskin anvendes ordinære røntgenstråler, men maskinen er helt annerledes konstruert enn et vanlig røntgenapparat

CT er spesielt godt egnet til å fremstille lunger, hjerne, indre organer, blodårer, og hjerte. Bildene blir skarpe og tydelige, og kan bearbeides videre og fremstilles i mange plan og med spesielle effekter. (Kilde: Roar Pedersen, røntgenlege.)