Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft. Rundt 4100 kvinner og menn i Norge fikk tykk - eller endetarmskreft i 2015. Hver dag får ti nordmenn påvist kreft i tykk- eller endetarm. Tarmkreft er en kreftform som ofte ikke gir symptomer før sent i sykdomsforløpet, hvilket gir dårligere overlevelse. Tidlig oppdagelse av tarmkreft er avgjørende for prognose og overlevelse. En hjemmetest kan bidra til tidlig oppdagelse av kreftformen. Gjennom tarmkreftscreening vil vi kunne spare 300 liv i året.

Symptomer på tarmkreft:

Det nasjonale pilotprosjektet mot tarmkreft:

De fleste land i Europa har innført eller planlegger innføring av tarmscreening i tråd med EUs anbefalinger. På denne bakgrunn har helse-sosialdepartementet igangsatt en pilotundersøkelse mot tarmkreft. Over en seksårsperiode fra 2012 kommer 140 000 kvinner og menn i alderen 50-74 år fra Østfold, Akershus og Buskerud til å bli invitert til å være med i dette prosjektet.
Les mer her: Screeningprogram mot tarmkreft – forprosjekt

 

HEADER_PHOTO02