Under en føflekkscanning blir føflekken fotografert ved hjelp av et såkalt SIAscope. SIAscopet har en spesiell lysteknologi som gir hudlegen verdifull informasjon, 2 mm ned i huden og gjennom 5 hudlag. Bildet sendes så til analyse hos ScreenCancer sine hudleger.
Du får direkte svar fra kvalifisert helsepersonell i ScreenCancer når bildene er analysert.
Testen er trygg, effektiv og smertefri. ScreenCancer garanterer svar innen to uker, som regel kommer svaret tidligere. Analyseresultatet kan du få pr sms eller pr post. Dersom føflekken kategoriseres som mistenkelig, ringer vi deg for å sikre at du får tilstrekkelig informasjon og oppfølging. Vi veileder deg også om veien din videre i helsesystemet.

 

ABCDE-regelen hjelper deg å sjekke føflekkene dine:

Norge er på verdenstoppen i forekomst av føflekkreft. Vi oppfordrer til å sjekke føflekkene jevnlig og få mistenkelige føflekker undersøkt. Vær spesielt oppmerksom på føflekker som:

  •  Forandrer seg
  •  Vokser
  •  Endrer farge
  •  Som blør
  •  Som klør
  •  De som skiller seg vesentlig ut fra de andre!

Med ABCDE-regelen kan du sjekke mistenkelige føflekker i Boots apotekene i Norge:

A – assymetri
Være oppmerksom på føflekker med uregelmessig form. Dersom du deler føflekken på midten skal begge sidene være noenlunde symmetriske.

B – begrensning
Du bør sjekke om føflekken har en uklar, uregelmessig og utflytende avgrensing mot normal hud.

C – kulør eller farge
Se etter om føflekken har ujevn farge og spesielt om den er svart eller blåsvart.

D – diameter
Føflekker over 5-6 med mer er mistenkelige.

E – endring
Vær oppmerksom på om føflekken forandrer form, farge, størrelse eller om den begynner å klø eller blø.

Last ned ScreenCancer «SOLEN» som veiledning på ABCDE regelen