Vi i ScreenCancer tilbyr tester som brukes i screeningprogrammer internasjonalt

Vi velger tester som er
- Tilgjengelig og enkle å bruke
- Har god kvalitet og gir et sikkert resultat
- Trygge å bruke og som ikke påvirker kroppen negativt