NMP22 - Nuclear Matrix protein er et urinblærespesifikt antigen som blir forhøyet ved tilstander som for eks blærekreft.
Denne analysen foretas primært gjennom en fersk urinprøve. Svaret vil være klart for avlesing etter 30 minutter.

Om testen:

Alere NMP22 Blæretest er en in vitro immunitetsprøving, designet for å oppdage proteinet Numa – Nuclear mitotic apparatus protein, som er hovedkomponent i Nuclear Matrix Protein, tilstede i urin hos personer med risikofaktorer for, eller symptom på, blærekreft.

Testen NMP22 er effektiv som hjelp i diagnostikk og monitorering av blærekreft, i kombinasjon med standard diagnostiske prøver.

Alere NMP22 har demonstrert spesifisitet på 90 % og sensitivitet på 89 % (Ref. pakningsvedlegg).

Analysen:

Urinen bør ikke ha stått i romtemperatur lenger enn to timer før analyse og du kan ha oppbevart den i kjøleskap før testing.

Det beste er at du møter til analyse med full blære på prøvedagen. Det blir også tatt en urinstixprøve for å sjekke om du har urinveisinfeksjon. Den må i så fall behandles før selve kreftanalysen foretas.

Videre oppfølging:

Ved normal prøve, som betyr at du ikke har kreft i urinblæren, vil du bli kontaktet i et personlig brev fra ScreenCancer direkte, eventuelt logger du deg inn på din bedriftsbruker og leser dette. Er det et avvikende prøvesvar, som kan bety at du har urinblærekreft, vil du alltid bli kontaktet pr telefon, slik at vi blir enige om den letteste veien for deg videre. Helsedirektoratets pakkeforløp for blærekreft sikrer rask utredning.