Screening er en undersøkelse av en gruppe mennesker ved hjelp av en test eller annen standardisert undersøkelsesmetode for å påvise en nærmere bestemt, ennå ikke oppdaget, sykdom eller risikofaktor for sykdom.
Screening har ikke som mål å gi et endelig diagnostisk resultat, men skal påvise de personene som er aktuelle for nærmere undersøkelser.

Vi i ScreenCancer tror at slike screening prosesser kan bidra til å redde liv!

Vårt konsept

ScreenCancer har gjennom flere år lykkes å finne kreft på tidlig stadie. Vi har derfor god tro på vårt konsept

Les mer

Hvorfor screening

Målet med screeningtester er å indikere sykdomstilfeller som er ukjent

Les mer

Hvordan gjennomføres screeningen

ScreenCancer prosessen er enkel men omfattende med kunden i fokus

Les mer