ScreenCancer benytter HbA1c for blodsukkermåling, som gir et stabilt, trygt langtidsbilde av blodsukkernivå, uavhengig mat og livsførsel de siste dagene.
Det er et enkelt stikk i fingen, som gir et raskt og riktig svar. HbA1c er etablert som den beste målemetode profesjonelt.
Tidlig oppdagelse og behandling av diabetes vil være en stor fordel for pasientens sykdomsutvikling.

Sykdommen Diabetes mellitus er karakterisert av kronisk høyt blodsukker, hyperglykemi, pga en defekt i insulinsekresjonen, insulineffekten eller begge. Kronisk hyperglykemi er assosiert med langtidsskade, dysfunksjon eller skade på forskjellige organer, særlig øyne, nyrer, nerver, hjerte og blodårer. Sykelighet og dødeligheter er markert forhøyet hos diabetikere. Dette er et alvorlig og økende helseproblem.
Glykagert hemoglobin, HbA1c, er godt etablert som den beste målemetode for langtidskontroll av blodsukker hos diabetikere. HbA1c brukes i diagnostikk av diabetikere, blodsukkerkontroll, tilpasse behandling, forutse risiko for komplikasjoner, samt måle effekten av diabetesbehandlingen. (Kilde; S. Carlsen, PhD, UIB 2016).

Norges diabetesforbund her gir deg en quiz om myter knyttet til diabetes.

Diabetesforbundet oppgir at ca 156 000 bruker diabetesmedisin. Behandling uten medisin er også vanlig, samt at flere tusen pasienter lever udiagnostisert. Det betyr at totalt antall diabetikere i Norge er ukjent. Årlig får ca 600 nye pasienter Diabetes type 1.

Ved type 1 Diabetes kan ikke kroppen produsere insulin, som har hovedformål å regulere blodsukkeret. Det er en autoimmun sykdom, ingen livsstilssykdom og insulin må tas som injeksjon eller tabletter livet ut.

Ved type 2 Diabetes er insulinproduksjonen begrenset, eller kroppen klarer ikke å nyttiggjøre seg insulinet, pga lav sensitivitet. Sykdommen behandles ved sunt kosthold, trening, evt ekstra insulin.

 

Hvem får Diabetes?

Arv/ gener spiller en rolle. Hypertoni eller høyt blodtrykk disponerer for diabetes, tilsvarende Hjertesykdom (angina pectoris), tidligere gjennomgått hjerteinfarkt eller hjerneslag, personer som røyker, er overvektige og personer som ikke trener. Det er altså mulig for noen, men ikke for alle, å gjøre en delvis innsats selv, for å unngå sykdommen, eller leve bedre med den etter diagnosen, ved å leve sunnere og derigjennom bedre regulere sitt blodsukker.

 

Symptomer:

Type 1 Diabetes: plutselig og omfattende sykdom som gir tydelige sykdomstegn, akutt.

Type 2 Diabetes: mer sprikende, diffus sykdomsdebut og kan derfor utvikles over tid, kanskje flere år.

Når blodsukkeret stiger, vil sukkerinnholdet invortes også øke, f eks i urin. Osmotisk skjer da en økning i urinmengde, som gir økt «trang» (urge). Dette gir tørste. Sukkertapet via urin, medfører også et kaloritap og vekttap. Urinveisinfeksjon og soppinfeksjon kan også opptre som tidligsymptom. Diabetes koma kan bli det neste fatale symptomet, dersom sykdommen ikke behandles i tide. Dersom diabetessykdommen utvikler seg langsomt, ses gjerne utmattelse og depresjon.

Blodsukkeret bør ideelt sett ligge fastende mellom 4 og 6 mmol/l, og helst lavere enn 10 mmol/l et par timer etter et måltid.