Å teste sin PSA verdi er omdiskutert i Norge, men kan være nyttig for å gi en indikasjon på om du bør følge med på utviklingen.
En forhøyet PSA verdi betyr ikke at du trenger omfattende behandling, men er et signal på at du må utredes ytterligere og sammen med legen din beslutte den behandling som er riktig for deg.

Testen vi tilbyr: PSA- Prostata Spesifikt Antigen.

Den vanligste årsaken til at prostatakreft blir påvist er forhøyet nivå av PSA i serum. PSA er et glykoprotein som skilles ut fra kjertelcellene i prostata, og som blandes sammen med sædvæsken og forhindrer koagulasjon av denne. PSA-nivået i serum øker ved sykdommer i prostata som benign (godartet) prostatahyperplasi (BPH), prostatitt (betennelse i prostata), cystitt (blærebetennelse) og prostatakreft. PSA er ingen kreftmarkør i vanlig forstand, men de fleste maligne prostataceller produserer også PSA og det fører til økt «lekkasje» av PSA til serum. Dette utnytter man til å oppdage kreft på et tidlig stadium. (kilde: Onkolex.no)

Grensen for øvre normalområde for PSA i Norge
< 50 år 3,0 ng/ml
50–59 år 3,5 ng/ml
60–69 år 4,5 ng/ml
> 69 år 6,5 ng/ml
  • Ved lett forhøyede PSA-verdier i serum (< 10 ng/ml) er BPH vanligere enn prostatakreft.
  • I området 10–30 ng/ml er prostatakreft mest sannsynlig.
  • Ved serum-PSA > 100 ng/ml foreligger nesten alltid spredning fra prostatakreft.