Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft. Over 4295 (2215 menn og 2080 kvinner) i Norge fikk tykk - eller endetarmskreft i 2019. Hver dag får ti nordmenn påvist kreft i tykk- eller endetarm. Tarmkreft er en kreftform, som ofte ikke gir symptomer før sent i sykdomsforløpet. Tidlig oppdagelse av tarmkreft er avgjørende for prognose og overlevelse. Oppdages tarmkreft tidlig er den ofte lettere å behandle, og det trengs ofte mindre omfattende behandling. Dette gir færre senskader og bedre livskvalitet. En hjemmetest kan bidra til tidlig oppdagelse av kreftformen. Gjennom tarmkreftscreening vil vi kunne spare liv gjennom å oppdage kreften tidlig.

Symptomer på tarmkreft:

Nasjonal tarmscreening i Norge:

De fleste land i Europa har innført eller planlegger innføring av tarmscreening i tråd med EUs anbefalinger. I Norge innføres et nasjonalt program for tarmscreening fra 2021. Tilbudet skal gis til kvinner og menn i løpet av det året de fyller 55 år, og skal etterhvert bli et landsdekkende tilbud.  
Les mer her: Tarmscreeningprogrammet – screening mot tarmkreft

 
Det har også siden 2012 pågått et pilotprosjekt (forprosjekt) på et nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft, for kvinner og menn i alderen 50-74 år bosatt i Østfold, Akershus og Buskerud.
Les mer her: Tarmscreening – pilotprosjekt

 

 

HEADER_PHOTO02