Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft. Over 4300 kvinner og menn i Norge fikk tykk - eller endetarmskreft i 2017. Hver dag får ti nordmenn påvist kreft i tykk- eller endetarm. Tarmkreft er en kreftform som ofte ikke gir symptomer før sent i sykdomsforløpet. Tidlig oppdagelse av tarmkreft er avgjørende for prognose og overlevelse. En hjemmetest kan bidra til tidlig oppdagelse av kreftformen. Gjennom tarmkreftscreening vil vi kunne spare 300 liv i året.

Symptomer på tarmkreft:

Det nasjonale pilotprosjektet mot tarmkreft:

De fleste land i Europa har innført eller planlegger innføring av tarmscreening i tråd med EUs anbefalinger. På denne bakgrunn har helse-sosialdepartementet igangsatt en pilotundersøkelse mot tarmkreft. Over en seksårsperiode fra 2012 kommer 140 000 kvinner og menn i alderen 50-74 år fra Østfold, Akershus og Buskerud til å bli invitert til å være med i dette prosjektet. Det planlegges nå å iverksette et nasjonalt screeningprogram som skal implementeres gradvis over flere år.
Les mer her: Screeningprogram mot tarmkreft

 

 

HEADER_PHOTO02