Dagens tall viser nå at 1 av 2 nordmenn vil få diagnosen kreft i løpet av sin levetid.
Dette betyr ikke at vi skal leve i konstant frykt for kreft, men at det er viktig å ta vare på seg selv og oppdage eventuell sykdom på et tidlig stadie.

  • Forskning viser at desto tidligere kreft avdekkes, jo større er sjansen for overlevelse
  • Behandlingen vil være lettere for kroppen å tåle på et tidlig stadie
  • Å gjennomføre screeningprogrammer der man tester mennesker uten symptomer har vist seg å være nyttig for å påvise kreft i tidlig fase
  • Kreftscreening sparer samfunnet og bedrifter for store summer

Kreftscreening hjelper!
Etter å ha gjennomført nærmere 100 tusen screeningtester har vi i ScreenCancer etter hvert fått et godt bilde av hvilke resultater testingen gir, og vi ser gode trender og positive resultater. Oppfølging av avvikende prøver viser at vi finner mange krefttilfeller, forstadier til kreft og andre sykdommer innenfor alle segmentene vi gjennomfører testing for (tarm, blære, prostata og føflekk/hud).
Spesielt skanningen for føflekker gir mange funn, både av den farlige typen malignt melanom og de mindre farlige variantene for hudkreft.

I tillegg påvises en rekke andre mindre alvorlige sykdommer, der screeningen kan hjelpe til å få satt igang tidlig behandling.

De fleste som tester seg hos ScreenCancer får bekreftet det de allerede trodde – nemlig at det ikke er noen indikasjoner på kreft i testene som er gjort.
Likevel er det en mindre andel  med avvikende testresultater, og i disse tilfellene gjør vi vårt beste for raskt å avdekke om indikasjonen gir grunn til bekymring gjennom egnede bekreftende undersøkelser.

Så langt har vi i ScreenCancer funnet over flere hundre krefttilfeller, de aller fleste i tidlig fase – helt i tråd med vår visjon om å redde liv!
Vi vet at når vi finner kreft tidlig, vil behandlingen være lettere og muligheten for overlevelse stiger betraktelig.

Dette gir oss god motivasjon til å stå på videre i kampen mot kreft.