Paradoksalt nok er det de kreftformene som enklest kan unngås som øker mest blant nordmenn. Vi tror på forebygging og informasjon framfor å slukke branner, og under kan du lese mer om de vanligste kreftformene i Norge og om våre lavterkseltilbud for screening av disse.

HVA KAN JEG SELV GJØRE FOR Å REDUSERE RISIKO?

Se retningslinjer under:

1. Vær tobakksfri
2. Unngå overvekt
3. Ta deg tid til å holde deg i form
4. Spis sunt og variert
5. Vær forsiktig med alkohol
6. Nyt sola uten å bli solbrent
7. Forandringer i kroppen bør sjekkes av lege
8. Delta på kreftundersøkelser
9. Følg anbefalinger for beskyttelse ved
kontakt med kreftfremkallende stoffer

Tarmkreft

Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft. Hver dag får ti nordmenn påvist kreft i tykktarm eller endetarm. Tarmkreft er en kreftform som ofte ikke gir symptomer før sent i sykdomsforløpet, hvilket gir dårligere overlevelse. En hjemmetest kan bidra til tidlig oppdagelse av kreftformen, som er avgjørende for prognose og overlevelse.

Føflekk-/ hudkreft

Føflekkreft er synlig og kan kureres dersom du kommer tidlig til behandling. Det er den raskest voksende kreftformen og Norge er nr to bak Australia. Vi har også den høyeste dødeligheten av føflekkreft i verden. Det er derfor viktig at vi tar ansvar for vår helse, ved å følge med på endringer i huden, sjekke føflekkene og bruke fornuft i vår omgang med sol.

Prostatakreft

Prostatakreft Prostatakreft er den hyppigste kreftformen hos menn i de fleste land i den vestlige verden. Utviklingen av sykdommen kan variere, og det kan ta opptil 20 år fra celleforandringene starter til klinisk kreft. (Onkolex.no)

Brystkreft

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge og i Vesten. Årlig får ca 3000 kvinner denne sykdommen her til lands. Mammografi en viktig undersøkelse for å oppdage brystkreft så tidlig som mulig. Stortinget har vedtatt at alle kvinner mellom 50-69 år skal få tilbud om mammografi hvert annet år. (Kilde: Kreftregisteret.no).

Blærekreft

Blærekreft eller kreft i urinblæren, er en eller flere svulster som vokser ut fra urinblærens indre overflate. Blærekreft er fjerde vanligste kreftformen blant norske menn. Antall tilfeller av blærekreft er økende blant kvinner og røykere er spesielt utsatt.

Lungekreft

Årlig registreres rundt 2500 lungekrefttilfeller i Norge og tallet er fremdeles stigende (www.kreftregisteret.no). Det er fremdeles flere menn enn kvinner som får denne sykdommen, men forekomsten blant kvinner øker. Stortinget vurderer nå om alle som har vært asbestutsatt skal tilbys lavdose CT.

Tarmkreft

Å lede verdenstoppen med tarmkreft, er en statistikk Norge må få bukt med. Tidlig oppdagelse av tilstander i tarm, som polypper som blør, vil kunne avhjelpe Norges uheldige ledelse i denne kreftformen. Hjemmetesting er et billig og effektivt hjelpemiddel.