LITT BAKGRUNNSINFORMASJON

Huden vår består av to hoveddeler. Det øverste hudlaget kalles epidermis og det underliggende kalles dermis.

Dermis inneholder nerver, blodårer, talg- og svettekjertler. Dette holdes sammen av proteinlaget collagen.

Melanocytter er celler som produserer et pigment vi benevner melanin.  Melanin gir oss hudens normale farge. Melanin beskytter også huden fra de skadelige effektene av solen.

Når huden blir eksponert for sollys, vil antallet melanocytter øke. Dette skjer for å absorbere de mer potensielt skadelige ultrafiolette (UV) strålene. Slik mørkner huden og gir oss et solbrunt utseende. Solbruning er med andre ord et svar fra huden som forsøker å beskytte seg mot solen.

Har du normalt mørk hud (brun eller svart), har du det samme antall melanocytter som lys hud, men de produserer mer melanin. Det betyr en mer naturlig beskyttelse fra UV stråler.

Føflekker (også kalt naevi), er en tett gruppering av melanocytter. De fleste mennesker med lys hud, har ca 10 – 50 føflekker på kroppen, men flere enn 100 er heller ikke uvanlig.

 

Hva er Malignt Melanom? 

Malignt melanom er den farligste typen hudkreft, som kan spre seg til andre organer og opptrer når celler i huden begynner å utvikle seg unormalt. Forskning viser at eksponering for ultrafiolett stråling fra naturlig eller kunstig (solarium) bestråling, kan være delvis årsak.

De fleste melanom har en usymmetrisk form og gjerne mer enn en fargenyanse. De vil ofte også klø, blø eller gi andre symptom.

Det vanligste tegn på melanom er en ny oppstått føflekk/ pigmentert flekk eller en endring i en eksisterende. Det kan opptre hvor som helst på kroppen, men det er gjerne de mest soleksponerte områdene som er mest utsatt.

Melanom kan som sagt også spres til andre deler av kroppen. Det skjer ved at enkelte celler bryter løs fra den første (primær) melanom (tumor) og blir ført med blodstrømmen eller lymfekanaler. Disse små gruppene av celler kan så vokse og formere seg til sekundærtumorer (metastaser) i en eller flere deler av kroppen. Disse sekundærtumorene kan så vokse, invadere og skade nærliggende vev og spres videre.

Solskadet hud

Den største risikofaktoren, og som kan gi malignt melanom, er skade fra solen. Det er UV stråling i sol og solarium som gir skaden. Seks av ti melanom antas å komme fra UV skade. UV-lys skader DNA (vårt genetiske arvestoff) i hudcellene og dette kan medføre utvikling av hudkreft. Barns hud er mest sårbar for solskade. Soleksponering- forbrenning, i barneår, er den mest skadelige. Mennesker med mye fregner i barndommen, eller hyppig solforbrenning, har den største risikoen for å utvikle melanom som voksne. Skaden i huden kan oppstå mange år i forkant en av en faktisk kreftutvikling.

Mennesker som har mange føflekker med uvanlig form eller ekstra store føflekker, (atypiske føflekker), har høyere risiko for melanom. Grensen for betegnelsen stor føflekk er 5 mm i diameter.

Veldig lyshudete mennesker, særlig de med lyst eller rødt hår, er mer risikoutsatt for utvikling av melanom, slik også mennesker med mye fregner er. Mennesker med mørk hud kan også få melanom, men har en mer naturlig beskyttelse.  Dersom du har en tendens til å bli solbrent, har du en mer enn gjennomsnittlig risiko for å utvikle melanom. De som har den høyeste risiko, er de som ikke får farge i det hele tatt, slik de lyseste menneskene, som blir rød og flasser av.

Mennesker som er eksponert for sterkt sollys nå og da, i ferier i varmere land, har en høyere risiko for melanom, enn folk som blir kontinuerlig eksponert for sollys, som de som for eksempel arbeider utendørs.

 

Andre risikofaktorer

Andre risikofaktorer som øker mulighet for å utvikle melanom inkluderer følgende:

  • Familiehistorie: Nær familie betyr foreldre, søsken eller barn og gir en dobbel risiko. Den økte risiko kan være begrunnet i en families livsstil, hyppig soleksponering og /eller lys hud. Det kan også være arvelige gener. Omtrent en av ti som har melanom, har også en slektning med det samme.
  • Mange føflekker: Hvis du har over 100 føflekker, har du en risiko for at en av dem vil utvikles til malignt melanom.
  • Atypiske føflekker: Mennesker med føflekker som er større enn normalt, med en uregelmessig form, eller farge, har også økt risiko. Disse kalles også dysplastiske naevi, og kan utvikle seg  til melanom, så det er viktig å følge med på dem. Ved familiehistorikk for melanom og en atypisk føflekk, er det en økt risiko for melanom.
  • Solarium bruk: Solskade fra solarium, ser ut til være verre hos rødhårete, med fregner, samt hos yngre under 20 år.
  • Svakt immunsystem: HIV-infeksjon, immunsupresive medisiner, etter organ transplantasjon, gir økt melanomrisiko.

 

Skyggeregelen

Observer din egen skygge; er den kortere enn din egen lengde, betyr det at solens UV stråling er sterk og du må beskytte deg.

Beskyttelse fra ultrafiolett (UV) stråling er viktig hele året, ikke bare om sommeren. UV stråler fra solen kan nå deg både på dager med overskyet vær, så vell som på solfylte dager. UV stråler reflekteres også kraftig fra overflater som vann, sement, sand og snø. Innendørs soling, (solarium, høyfjellssol, og lignende), eksponerer bruker for UV stråling.