ScreenCancer AS er et privateid norsk selskap etablert høsten 2007. Selskapet leverer helsetjenester i Norge, Sverige, England, Irland og Frankrike, og har etablert datterselskap i Sverige, England og USA. Selskapets ledelse og styre har over 40 års erfaring fra helsesektoren og kreftarbeid i og utenfor Norge og har således god kjennskap til utviklingen på området.
ScreenCancer er en del av DeepXHealth Gruppen, som jobber med ulike initiativ innenfor teledermatologi. Gjennom et godt samarbeid i gruppen får vi i ScreenCancer viktig kompetanse og muligheter gjennom våre søsterselskap og samtidig tilgang til internasjonal ekspertise gjennom medlemmer av Advisory/ Medical Board
Tilhørigheten til DeepXHealth og tilgang til ekspertisen gjør at vi hele tiden blir utfordret på å utvikle våre tjenester og leveranse til beste for kunder i alle land.

Tilgjengelighet

Vi søker å øke kunnskap og TILGJENGELIGHET for kreftscreening gjennom å tilby et servicekonsept av høy kvalitet.

Kvalitet

Vårt fokus er å tilby KVALITET i hele verdikjeden og vi benytter kun vel utprøvde tester i vårt screeningprogram.

Deltagelse

God informasjon og oppfølging gir høy DELTAGELSE i våre programmer. Konseptet der alle er vinnere!

Kontaktpersoner

Ta kontakt dersom du ønsker å vite mer om oss i ScreenCancer

Mette Valeur Daglig leder

Sammen er vi bedre

Vi arbeider tett sammen med våre partnere for å skape de beste tjenester for våre kunder både i Norge og internasjonalt