I 2019 ble det registrert 3320 (1661 kvinner og 1659 menn) tilfeller med lungekreft i Norge.

Lungekreft er en av få kreftformer hvor hovedårsaken til sykdomsutviklingen ofte er kjent. Det er lenge siden forskning viste til at røyk er årsak til de fleste lungekreftdiagnoser, 8 av 10 tilfeller skyldes bruk av tobakk. Det er derfor en betydelig gevinst i å slutte å røyke, dersom du vil unngå denne sykdommen. Forsiktighet med asbest, radon og farlige stoffer på arbeidsplasssen, vil også minske risikoen for lungekreft.

Symptomene på lungekreft varierer fra person til person og er avhengig av hvor svulsten sitter og svulstens størrelse.

Les mer om lungekreft her: Kreftforening – Lungekreft