Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinneri Norge. I 2019 fikk 3753 (3276 kvinner og 27 menn) brystkreft i Norge. 81 prosent av de som rammes er over 50 år. Sykdommen karakteriseres ved svært varierende forløp, fra raskt voksende svulster med tidlig spredning til andre steder i kroppen, til langsomt voksende svulster som holder seg til brystkjertelen uten spredning. De aller fleste svulstene er karsinomer. Prognosen er god ved diagnose i tidlig stadium av sykdommen.

Ved lokalisert sykdom er femårs relativ overlevelse av brystkreft rundt 89 prosent.
Brystkreft rammer sjelden menn, i 2019 var det 27 tilfeller. Sykdommen arter seg på samme måte som hos kvinner og behandles i utgangspunktet etter de samme prinsipper.

Flere land i Europa, tilbyr kvinner screening for brystkreft fra 40 år, i Norge inviteres kvinner mellom 50 og 69 år hvert annet år til røntgenundersøkelse av brystene i regi av det offentlige Mammografiprogrammet. Vi i ScreenCancer vil gjerne tilby slik testing også for kvinner, som faller utenfor aldersbegrensningen i Norge.

Det er ingen sikker kunnskap om årsakene til kreftsykdommen, men risiko synes å være knyttet til arv, hormonelle- og sosioøkonomiske forhold, høyde og vekt. Tidlig menstruasjonsdebut, barnløshet og sen overgangsalder synes å være assosiert med økt kreftfare, mens barnefødsler før 25 årsalder, flere barn og amming, virker beskyttende.

Livsstilsfaktorer som virker negativt og kan øke vår risiko for å få brystkreft, er alkoholbruk, overvekt og nattarbeid. Tilsvarende virker trening og mosjon beskyttende. Kreftomsorg  og -behandling bør derfor vektlegge dette.

Noen av de viktigste symptomene på brystkreft følger under:

  • Kul eller hevelse i brystet
  • Kul eller hevelse i armhulen
  • Innsøkk i huden på brystene
  • Inndragning av brystvorten eller at vorten peker i en annen retning enn før
  • Fargeendring av huden på brystene
  • Utslettliknende forandringer, som eksem, av hud på bryster eller brystvorter
  • Appelsinhud eller fortykkelse i huden
  • Væske fra brystvorten som kan være uklar eller blodtilblandet
  • Nylig oppstått smerte i brystene, fra menopausen (kilde: Kreftforeningen).

Opplever du noen av disse symptomene skal du konferere med din fastlege og be om videre undersøkelser.

Video fra Kreftlex av brystets funksjon og kreftutvikling; Bryst.

For mer informasjon om Brystkreft Kreftforeningen