I Norge har vi i 20 år hatt Mammografiprogrammet som offentlig screeningprogram.

Målet er å redusere dødeligheten av brystkreft, og å oppdage brystkrefttilfeller i et tidlig stadium. Slik kan behandlingen bli så skånsom som mulig for pasienter med brystkreft.

I årene fra Mammografiprogrammet ble innført, har dødeligheten sunket med om lag 30 prosent. Dette forklares med bedre behandlingsmetoder og tidligere oppdagelse gjennom blant annet screening. (Kilde: Kreftregisteret).

Les om mammografiprogrammet fra Kreftregisteret. Hvert annet år vil kvinner mellom 50 og 69 år kalles inn til undersøkelse av brystene. ScreenCancer oppfordrer alle til å benytte seg av denne muligheten.